Galeria 5

Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Pożegnanie (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno )
102 103 104 105 106 107 108 109
Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) 2 IV 2005 g.21:37 (olej, płótno ) Ojciec Ignacy (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno )  (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno )
110 111 112 113 114 115 116 117
Katyń (olej, płótno) Nidzica (przewodnik) (olej, płótno) Ocalić od zapomnienia (olej, płótno) Pati (akwarela) Igorek (akwarela) Igorek (akwarela) Igorek (akwarela) Pati (akwarela)
118 119 120 121 122 123 124 125
Nasz Ojciec Święty (olej, płótno)  (olej, płótno )  (olej, płótno ) Pati w ogrodzie (olej, płótno ) Taniec światła (olej, płótno )  (olej, płótno )  (olej, płótno )  (olej, płótno )
126 127 128 129 130 131 132 133