Galeria 4

Łódź - gniazdo 4 kultur - (olej, płótno 50*50) Tożsamość - (olej, płótno 70*50) Wiejski pejzaż - (gwasz 30*20) światło w wodzie - (olej, płótno 50*70) Kazik Ż. - (olej, płótno 15*25) Aleja klasztorna - (olej, płótno 35*50)
78 79 80 81 82 83
Kosz róż (olej, płótno 50*36) Zimowy pejzaż - (olej, płótno 50*22 Św. Franciszek z Asyżu - (olej, płótno 60*90) Franciszkanin - (olej, płótno 50*80) Kwiaty retro - (olej, płótno 50*36) W.P. - (olej, płótno )
84 85 86 87 88 89
 - (olej, płótno ) Św. Antoni - (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty - (olej, płótno) Nasz Ojciec Święty - (olej, płótno) Nasz Ojciec Święty - (olej, płótno) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno )
90 91 92 93 94 95
Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno ) Nasz Ojciec Święty (olej, płótno )
96 97 98 99 100 101